З осені 2014 р НВФ "Екофарм" розробляла і впроваджувала Системи безпеки харчової продукції (ISO 22000) і якості (ISO 9001). У середини 2015 року ми успішно сертифікували ці системи.

 

iso200

 

Сучасний світ все більше і більше ступеня приходить до категорії поліпшення якості життя, як основи розвитку суспільства включаючи в себе, в тому числі, якість здоров'я і харчування.

 

Харчування людини впливає на багато інших сторін якості життя. Їжа є одним з найважливіших факторів, що впливу на стан здоров'я, працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а також на тривалість життя людини. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, стан здоров'я людини на 70% залежить від способу життя - перш за все харчування. Правильне харчування сприяє профілактиці захворювань, продовженню життя людей, підвищенню життєвого тонусу і створює умови для природного пристосування їх до навколишнього середовища.

 

Разом з тим в сучасному світі стан здоров'я населення характеризується негативними тенденціями. Збільшення серцево-судинних і онкологічних захворювань в певній мірі пов'язано з харчуванням.

(Детальніше див. статті «Сучасність і гомеостаз» и "Глобальні наслідки скасування вітаміну Р").

 

Значне збільшення попиту на здорове харчування викликало промислове виробництво оздоровчого харчування. Таким чином, одним із головних завдань, що стоять перед підприємством є забезпечення якості та безпеки харчової продукції. У зв'язку з цим НПФ «Екофарм» впровадила системи управління якістю і безпекою продукції фірми (напоїв і концентратів для швидкого приготування напоїв з оздоровчими властивостями) відповідно до міжнародних стандартів ISO 22000 та ISO 9001.

 

Що таке ISO?

 

Абревіатуру ISO давно сприймають як синонім гарантії високої якості. Однак споживачі не завжди розуміють переваги продукції підприємства, сертифікованого за стандартами ISO.

 

ISO - це скорочення від англійської назви Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization). Організація розробляє стандарти, дотримання яких гарантує, що продукти і послуги є безпечними, надійними і якісними, а виробничі процеси побудовані на використанні максимально ефективних ресурсів з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Стандарти ISO розроблені для різних сфер, серед яких: управління якістю, управління безпекою харчової продукції, екологічна безпека та ін. Стандарти ISO використовуються в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Українська національна версія стандартів називається ДСТУ ISO.

 

Чому стандарти ISO важливі для споживачів?

 

  • В першу чергу, наявність чинного на підприємстві сертифіката ISO дає впевненість у безпеці продукції, що купується споживачем. Ці загальноприйняті стандарти визначають виробничі характеристики і норми, згідно з якими повинні виготовлятися товари і надаватися послуги. Саме завдяки стандартизації споживач може бути впевнений в належній якості продукції та її безпеки.
  • По-друге, в розробці стандартів беруть участь не тільки виробники продукції і послуг, але і споживчі організації різних країн. Це означає, що продукція, яку випускають сертифіковані підприємства, виготовлена ​​з повним урахуванням усіх вимог покупців. Це досить вагомі причини, щоб звертати увагу на наявність або відсутність відмітки ISO на упаковках продуктів.

 

Що ховається за цифрами?

 

Всі стандарти ISO мають своє маркування, що вказує на сферу його застосування. Цифри до двокрапки в назві стандарту вказують до чого відноситься певний стандарт (якість, безпеку і т.д.), а цифри після нього - на рік, в якому стандарт затвердили. Давайте розберемося в цих стандартах.

 

ISO 9001:2008 Система управління якістю. Один з найпопулярніших стандартів, який прийнятий в більш ніж 170 країнах світу. ISO 9001 - це система управління якістю. Сертифікація за цим стандартом гарантує, що підприємство може випускати продукцію на стабільному рівні якості і постійно його підвищувати. Робота по принципам ISO 9001 означає, що підприємство контролює якість на виробництві. Це мінімізує ризик отримання продукції невідповідної якості і демонструє, що робота по поліпшенню якості включена у виробничий процес. В Україні таким національним стандартом є ДСТУ ISO 9001:2009.

 

ISO 22000:2005 Система управління безпекою харчової продукції. Це стандарт системи управління в сфері безпеки продовольства і харчової продукції, який поєднав у собі вимоги ISO 9001 і принципи НАССР (від англ. Hazard Analysis and Critical Control Point - аналіз ризиків і критичні контрольні точки). ISO 22000 гарантує споживачам безпечність продукції, оскільки під час її виробництва все ключові чинники, включаючи мікробіологічні, хімічні і фізичні, знаходяться під повним контролем підприємства. Сертифікація підприємства за даним стандартом гарантує споживачам безпечність сировини, добавок і компонентів, що використовуються при виробництві. Вона також забезпечує впевненість в тому, що компанія контролює всі фактори ризику, які впливають на виробничий процес. В Україні таким національним стандартом є ДСТУ ISO 22000:2007.

 

Міжнародний стандарт ISO 22000 може застосовуватися незалежно від інших стандартів, пов'язаних з системою управління. Однак він був гармонізований зі стандартом ISO 9001, оскільки впровадження та сертифікація систем управління безпечністю харчової продукції та якістю і підсилює їх сумісність.

Відчуйте смак якості!